Úvodná stránka

Vitajte na vašej webovej stránke!

Naša spoločnosť svojim klientom ponúka:

prípravu kompletnej projektovej dokumentácie bytových a nebytových stavieb

štúdií, projektov pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačné projekty, kompletnú inžiniersku činnosť, autorský dozor  

spracovanie posudkov v oblasti stavebnej fyziky: tepelno-technické posúdenia, svetlo-technické posúdenia, akustické posúdenia

energetickú certifikáciu budov

O nás

Spoločnosť adc team, s.r.o. so sídlom vo Veľkom Šariši vznikla v roku 2008.

Zaoberá sa   projektovaním bytových a nebytových budov, stavebnou fyzikou a energetickou certifikáciou stavieb.    

Jednou z hlavných priorít je individuálny prístup ku klientovi, profesionalita a flexibilita.    

team:     Ing. Dušan Cákoci   | Ing. Andrea Cákociová

Referencie

tu budú uvedené naše referencie…

Kontakt

adresa:     adc team, s.r.o.
Staničná 12  
SK-08221 Veľký Šariš   
spol. zapísaná v OR OS Prešov Odd.: Sro, Vl. č. 19802/P 
IČO:  44 027 907
DIČ: 2022546636
IČ DPH:  SK2022546636
bankové spojenie: 2601136359/8330 
  Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky
IBAN:SK5583300000002601136359
  
e-mail:    info@adcteam.sk
telefón:+421512861214
mobil:+421907644370