Kontakt

adresa:     adc team, s.r.o.
Staničná 12  
SK-08221 Veľký Šariš   
spol. zapísaná v OR OS Prešov Odd.: Sro, Vl. č. 19802/P 
IČO:  44 027 907
DIČ: 2022546636
IČ DPH:  SK2022546636
bankové spojenie: 2601136359/8330 
  Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky
IBAN:SK5583300000002601136359
  
e-mail:    info@adcteam.sk
telefón:+421512861214
mobil:+421907644370